ویدئو؛ عملکرد آتشین کوین دورنت در پلی‌آف ۲۰۱۷

“ورزش جا”_ عملکرد آتشین کوین دورنت فوق ستاره سابق گلدن استیت وریرز در پلی‌آف سال ۲۰۱۷ را مشاهده خواهیم کرد. دورنت در پلی‌آف سال ۲۰۱۷ بسیار درخشان ظاهر شد و…