ویدئو؛ بهترین حرکات NFL (2019/20 – Regular Season)

“ورزش جا”_ بهترین حرکات NFL (2019/20 – Regular Season) مشاهده خود خواهیم کرد.

ویدئو؛ پایان حضور ۲۰ ساله‌ی تام بریدی در نیوانگلند پتریتس

“ورزش جا”_ تام بریدی اسطوره تیم نیوانگلند پتریتس پس از ۲۰ سال حضور در این تیم، اکنون به دوران باشکوه خود در پتریتس پایان داده است و چالش جدیدی را…