ویدئو؛ تمام ۳۳۴ پرتاب سه امتیازی استفن کری در فصل ۲۰۲۰/۲۱

“ورزش جا”_ استفن کری در فصل ۲۰۲۰/۲۱ استثنایی و در یک کلاس متفاوت عمل کرد، فوق ستاره گلدن استیت وریرز در این فصل ۲,۰۱۵ امتیاز کسب کرد و میانگین امتیازی…