ویدئو؛ فول مچ بروکلین نتس ۱۱۱-۱۱۵ میلواکی باکس

“ورزش جا”_ در چهارچوب دیدار هفتم مرحله نیمه نهایی کنفرانس شرق بسکتبال ان بی ای (۲۰۲۰/۲۱)، بروکلین نتس و میلواکی باکس در ورزشگاه بارکلیز سنتر به مصاف هم رفتند. کوین…

ویدئو؛ فول مچ بروکلین نتس ۱۱۴-۱۰۸ میلواکی باکس

“ورزش جا”_ در چهارچوب پنجمین دیدار مرحله نیمه نهایی کنفرانس شرق بسکتبال ان بی ای (۲۰۲۰/۲۱)، بروکلین نتس و میلواکی باکس در ورزشگاه بارکلیز سنتر به مصاف هم رفتند. نتس…

ویدئو؛ فول مچ بروکلین نتس ۱۱۵-۱۰۷ میلواکی باکس

“ورزش جا”_ از چهارچوب اولین دیدار مرحله نیمه نهایی کنفرانس شرق بسکتبال ان بی ای (۲۰۲۰/۲۱)، بروکلین نتس و میلواکی باکس در ورزشگاه بارکلیز سنتر مقابل هم قرار گرفتند. عملکرد…

ویدئو؛ خلاصه بازی بروکلین نتس ۱۲۸-۱۱۶ سن آنتونیو اسپرز

“ورزش جا”_ از چهارچوب رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بسکتبال ان بی ای (۲۰۲۰/۲۱)، بروکلین نتس و سن آنتونیو اسپرز در ورزشگاه بارکلیز سنتر به مصاف هم رفتند. نتس در این دیدار…

ویدئو؛ خلاصه بازی بروکلین نتس ۱۱۹-۱۱۴ واشنگتن ویزاردز

“ورزش جا”_ از چهارچوب رقابت‌های پیش از شروع فصل جدید بسکتبال ان بی ای (۲۰۲۰/۲۱)، بروکلین نتس و واشنگتن ویزاردز در ورزشگاه بارکلیز سنتر به مصاف هم رفتند. در این…