بیل راسل؛ مردی که غرور را در پیراهن سبز و سفید بوستون تجلی کرد

(ورزش جا)_ بیل راسل سنگ بنای اصلی بوستون دهه ۱۹۶۰ بود. یک ابربلاک کننده عجیب و غریب که مفاهیم دفاعی در NBA را تغییر داد. سنتر معرکه سبز و سفیدها…