اگر کوین گارنت را در سوپرمارکت ببینم و ۸۵ سال داشته باشم؟ او را با طناب دار می‌زنم!

(ورزش جا)_ کوین گارنت یکی از پرشورترین و فداکارترین بازیکنان تاریخ NBA است. این ماهیت شدید رقابتی وی به طور منظم باعث می‌شد تا سبک و نحوه برخوردها و صحبت‌های…