ویدئو؛ بهترین حرکات یانیس آنته‌توکومپو در پنج فصل اخیر

“ورزش جا”_ بهترین حرکات یانیس آنته‌توکومپو فوق ستاره میلواکی باکس در پنج فصل اخیر را مشاهده خواهیم کرد.