ویدئو؛ عملکرد زایان ویلیامسن در فصل ۲۰۱۹/۲۰

“ورزش جا”_ عملکرد زایان ویلیامسن ستاره جوان و آینده‌دار نیواورلینز پلیکانز در فصل ۲۰۱۹/۲۰ مشاهده خواهیم کرد.