جان وال اهمیت خود را به عنوان سومین بازیکن برتر لس‌آنجلس کلیپرز بیان می‌کند

(ورزش جا)_ جان وال در پنج فصل اخیر خود، دو فصل را به طور کامل از دست داده و تقریبا در نیمی از سه فصل دیگر بازی کرده است. پس…