کالین کاوهرد: بوستون سلتیکس باید مارکوس اسمارت را با بردلی بیل ترید کند

(ورزش جا)_ ناکامی بوستون سلتیکس در کسب عنوان قهرمانی NBA در سال ۲۰۲۲ باعث شده است مارکوس اسمارت بهترین بازیکن دفاعی سال ۲۰۲۲ از سوی کالین کاوهرد، مفسر ورزشی اخیرا…