کلی تامپسون: شما آن احساس فشار را دوست دارید

(ورزش جا)_ کلی تامپسون به خاطر بازی‌هایش در آن سری بازی‌ها، «Game 6 Klay» نامیده می‌شود. این عنوان بدون شک با کمی فشار همراه است، اما شوتینگ گارد گلدن استیت…